1. PROVINCIALE WIELERSCHOOL LIMBURG (PWL)

Deze opleiding is gestructureerd in DBSO vorm en bestaat uit drie hoofdonderdelen :

  • de beroepsgerichte vorming (BGV)
  • project algemene vakken (PAV)
  • de specifieke sportopleiding (Sport)

Voor de leerling wielrenner vinden op maandag de lessen BGV plaats, op dinsdag en donderdag de sportvakken en ’s vrijdags onderwijst de school PAV. De leerlingen die in aanmerking komen voor de cursus bedrijfsbeheer dienen ook op woensdagvoormiddag naar de les te komen. Leerlingen moeten 15 jaar te zijn om te kunnen inschrijven.

Voor de opleiding wielrennen dienen de kanidaten  te beschikken over een officiële UCI-licentie, een reglementaire wieleruitrusting en vooral over een gezonde portie trainingsmotivatie. De wielrenners krijgen dan een volledige trainingsbegeleiding aangeboden door de school. We onderwijzen zowel in theorie- als praktijklessen over deze mooie sport. De trainingsbegeleiding gaat van  groepsritten, individuele profielen, individuele evaluaties en bijsturing tot  mental coaching en nog velerlei ander topsportaspecten. We doen dit via sportmedische testen in een laboratorium, lactaattesten op de fiets, videoanalyses en trainingsopvolging via een online dagboek.

Kom gerust eens een dagje meetrainen met onze renners. Ze zullen je interesse op prijs stellen !

Voor meer info zie ook www.lcssport.be en www.provincialewielerschoollimburg.be

 

2. WIELERSCHOOL BILZEN – MARTINUSSCHOOL

Sinds september 2007 organiseren we in de sporthumaniora van Bilzen, binnen de TSO-opleiding LO-sport, het keuzevak wielrennen. De leerlingen krijgen de mogelijkheid om buiten de theorielessen en de standaard sportlessen (o.a. zwemmen, atletiek, balsport, …) zich te vervolmaken in de wielersport.

Het grote voordeel van deze opleiding is dat je het secundair onderwijs blijft doorlopen, dat je geen topsporter hoeft te zijn om toegelaten te worden en dat je de optie op verder studeren blijft open houden. Zowel binnen ASO, TSO als BSO kun je voor de wieleropleiding kiezen.

We werken specifiek volgens de leeftijdsgroep van de wielrenner. Zo krijgen de aspiranten een basisopleiding met veel aandacht voor coördinatie en opleiding. De nieuwelingen en junioren worden al bewuster getraind naar de verschillende wedstrijdvormen.

Als school werken we ook nauw samen met de Vlaamse Wielerschool Limburg olv Marc Wauters. Dankzij deze coalitie beschikken we over veel meer mogelijkheden. Vooral de trainingsaccomodatie en de professionele begeleiders zijn een extra aanwinst voor onze leerlingen.

Nieuw vanaf schooljaar 2010-2011 : ook de leerlingen van de eerste graad kunnen kiezen voor de keuzesport Wielrennen ! Dankzij de samenwerking met de Vlaamse Wielerschool kunnen onze aspirantjes hun basisopleiding (24h) via onze school doen !

Nieuw vanaf schooljaar 2014-2015 : We hebben nu ook een triatlonafdeling !

Voor meer info : www.martinusschool.be