Eindejaarsbrief

posted in: Uncategorized | 0

Ondertussen weer lang geleden dat er nog eens een post geschreven werd. Veel te druk met o.a. het praktische van school, de clubwerking en een nakende verhuis. Ik heb in de tussentijd wel een soort nieuwjaarsrede … of beter gezegd … een eindejaarsrede geschreven ter introductie van het nieuwe clubjaar 2016 van Triatlon Team Limburg.

Ter intro : 2015 was een jaar van uitersten. Enerzijds liep alles wat met “business” te maken had op wieltjes. Nog nooit liepen de zaken en events zo gemakkelijk. Anderzijds sloop er een vreemd gedrag binnen … een groepje begon zijn eigen clubje binnen de club te vormen en hield er zeer vreemde normen en waarden op na. Ik schaamde me in hun plaats dat dit binnen “mijn” Triatlon Team Limburg kon gebeuren. Als bestuurder vond ik mezelf medeverantwoordelijk voor dit gebeuren en heb dan ook het nodige kabaal gemaakt. Ik zit nu toch al 25 jaar in sport en merk dat het helaas nog altijd zo is dat de wannebees veel noten op hun zang hebben en weinig waarde in hun winkelmandje. Omdat ze het zo moeilijk hebben met zichzelf is het ergens wel logisch dat er geen ruimte is om zich te bekommeren om de andere. Eigenbelang heerst … Maar niet zolang ik voorzitter ben ! Begrijp me nu niet verkeerd ! Binnen onze club hebben we wel een hoop prachtige individuen die elk op hun eigen manier kleur en inhoud geven aan ons team. Dankzij hun positivisme blijf ik gemotiveerd om voor dit project te vechten. Bij deze bedankt voor jullie passie !

 

2016 in the pipeline :

 

Het verhaal Triatlon Team Limburg start in januari 2010 met de oprichting van onze sportvereniging JTTLvzw. Sindsdien hebben we een enorme groei gekend en zulk een voortgang hadden we in onze stoutste dromen niet verwacht. We begonnen als vriendenkliekje, zonder zwemwater en we evolueerden naar een professionele club met een zeer gestructureerd trainingsaanbod .

 

Die weg van zero tot nu ging niet altijd even gemakkelijk. Je komt mensen tegen die andere bedoelingen hebben en die nog sterk met zichzelf aan het worstelen zijn. Dat geeft onnodige weerstand. Om dit een beetje beter te kunnen opvangen hebben we sinds 2014 een duidelijke afbakening gemaakt van wat we eigenlijk willen binnen onze club. En raar maar waar, sinds die visie er gekomen is ruimt het schip zich haast vanzelf. De mensen met goede bedoelingen bleven en engageren zich – ieder op hun eigen manier – meer en meer. De egotrippers kiezen vanzelf het hazenpad.

 

Wat kun je verwachten van deze sportclub ? In mijn eigen woorden samengevat bieden we een optimaal trainingsplatform om je zwemmen, fietsen en lopen zo maximaal mogelijk te ontwikkelen. We kijken absoluut niet naar sportniveau, maar wel naar “mensniveau”. We bieden je een toffe trainingsgroep die elkaar motiveert en stimuleert om het beste uit zichzelf te halen. Niemand is meer of minder. Geen privileges. Als je denkt toch “meer” te zijn dan de anderen of het groepsbelang minacht dan ga je het zeer moeilijk krijgen om in deze club te overleven.

 

Zelf ben ik helemaal geen groepsmens, maar ik geloof wel dat je anderen nodig hebt om iets te bereiken. De kracht van een groep tilt een mens tot een hoger niveau. Alleen is maar alleen en beperkt je gedachten en opvattingen. De groep heeft iets aan jou en jij hebt iets aan de groep. Win-win voor beide partijen. Helaas kan een groep ook belemmerend werken. Daarom hebben we de groep  die we wensen gedefinieerd in de woorden: Iedereen die passie, respect en balans heeft om de triatlonsport uit te oefenen.

 

Terug naar onze clubevolutie, want door al die menselijke factoren zou je haast vergeten hoe standvastig we ons op de markt gezet hebben. Onze evenementen blijven groeien, onze netwerken worden groter en betrouwbaarder en dit idem voor onze samenwerking met de lokale overheden. Voor 2016 hebben we voor het eerst een sponsorbudget ter beschikking. Deze werking geeft ons de mogelijkheid om onze leden iets meer aan te bieden en om onze events beter uit te werken. We danken daarom graag de bestuurders van ILumen, Levior en Huls voor het vertrouwen. Ook Ergo, van clublid Danek,  blijft ons trouw ondersteunen, waarvoor dank.

 

Naar de verdere toekomst toe denken we aan een uitbreiding van onze samenwerking met Ironman Maastricht, het deelnemen aan de T3 teamcompetitie, het oprichten van een jeugdsponsorteam, het organiseren van trainingen overdag voor specifieke doelgroepen en het beter uitwerken van onze maatschappelijke zetel.

 

Maar stap voor stap ! Laten we eerst eens van 2016 een leuk jaar maken waar we als Triatlon Team Limburg weer allemaal sterker van worden !

Bedankt leden, trainers, bestuur en al die helpende vrijwilligershanden voor onze schitterende club !